Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Przyjęcia do DPS

  Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie mogą być przyjęte osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług… Read More